Provozní řád

Na okruhu je nutno dodržovat tyto bezpečnostní zásady:

 • Každý návštěvník se účastní jízdy na motokáře na vlastní nebezpečí.
 • Za bezpečnost dětí do 15 let odpovídá jejich zákonný zástupce.
 • Jezdec je povinen používat při jízdě ochrannou přilbu, kterou si vyzvedne v prostoru depa a hygienickou kuklu, kterou si může zakoupit u obsluhy.
 • Návštěvníci s dlouhými vlasy musí mít vlasy schované pod helmou nebo oděvem.
 • Zákaz jízdy s volně vlajícími částmi oděvu (šála, přehoz,..).
 • Při jízdě s motokárou je zakázáno jakékoliv chování vedoucí ke střetu s jinými motokárami.
 • Na okruhu platí přísný zákaz jízdy v protisměru.
 • V případě nenadálého zastavení jiné motokáry na dráze je následující jezdec povinen zpomalit a vyhnout se překážce, případně zcela zastavit tak, aby nedošlo ke střetu.
 • Při zastavení motokáry v důsledku poruchy je jezdec povinen zvednutím ruky signalizovat tento stav správci tratě. Je zakázáno vystupovat z motokáry na trať. 
 • Vstoupit do motokáry je možné pouze v prostoru depa a na výslovný pokyn správce trati.
 • Při jízdě je zakázáno současné brždění a přidávání plynu.
 • Nepřeceňujte své jezdecké schopnosti.
 • Jízda na motokáře pod vlivem alkoholu a omamných látek je zakázána.
 • Dodržujte pokyny obsluhy.
 • Společnost STEEL RING TŘINEC s.r.o. neručí za poškození a ztrátu osobních věcí návštěvníků.
 • Při nedodržování bezpečnostních pokynů a pokynů obsluhy může být jezdec z jízdy bez náhrady vyloučen.
 • Při porušení těchto pravidel a následném poškození motokáry či majetku, hradí škodu, která vznikne výhradně jezdec, který toto zavinil.
 • Zakoupením jízdy návštěvník souhlasí s dodržováním provozního řádu.