CENTRUM BEZPEČNÉ JÍZDY

Termíny a rezervace zde.

CENTRUM BEZPEČNÉ JÍZDY - David Nadažy

CENTRUM BEZPEČNÉ JÍZDY - David Nadažy

Kurzy bezpečné jízdy, odečet bodů, kurzy Start Driving, výcvik PČR

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Kurzy bezpečné jízdy s využitím nejmodernějších technologií a poznatků učí, jak řešit krizové situace a jak jim předcházet. Účastník si pod vedením zkušených odborníků bezpečně vyzkouší chování vozidla v extrémních situacích a naučí se, jak správně reagovat. Získá potřebné návyky a zkušenosti pro bezpečné ovládání vozidla.

Kurzy jsou vhodné pro:

 • širokou veřejnost bez ohledu na věk a pohlaví
 • profesionální řidiče
 • řidiče firemních vozidel
 • řidiče integrovaných záchranných systémů

Nabízíme kurzy:

 • bezpečné jízdy, tzv. škola smyku
 • s odpočtem bodů
 • defenzivní jízdy
 • hospodárné jízdy

KURZ BEZPEČNÉ JÍZDY 

V kurzech bezpečné jízdy se naučíte jak řešit krizové situace, do kterých se můžete v běžném provozu často dostat, ale také jak těmto situacím lze předcházet. Vyzkoušíte si jak se Vaše vozidlo chová v extrémních situacích a jak je zároveň v takových případech  nutné správně reagovat. Získáte potřebné návyky a zkušenosti pro bezpečné ovládání Vašeho vozidla při každodenním běžném provozu na silnicích.

Kurzy se skládají z teoretické části a praktického výcviku jízdy na speciálních kluzných plochách, nezávisle na počasí a ročním období. Jsou zaměřeny k osvojení správné reakce při řešení krizových situací, ale i způsobu bezpečné jízdy, podle druhu dopravního prostředku (osobní vozidla, nákladní vozidla a autobusy, off road, motocykly), potřeb jeho využití a zaměření řidiče - uživatele.
Výcvik probíhá standardně formou jednodenních i vícedenních kurzů pro firmy, skupiny osob, nebo jednotlivce. Optimální pro praktický výcvik je, když má každý účastník vlastní vozidlo (cílem výcviku je rovněž poznání jízdních vlastností Vašeho vozidla).V případě potřeby lze zapůjčit některé z našich vozidel.

 

KURZ S ODPOČTEM BODŮ

Školení slouží ke zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kteří mají zaznamenány v registru řidičů body za jednání zařazené do bodového hodnocení dle zákona č.361/2000 Sb.

Žádat o účast na školení za účelem odpočtu bodů v registru řidiče může pouze řidič, který:

 • je držitelem příslušného řidičského oprávnění (platný ŘP)
 • nemá k datu podání písemné žádosti o přijetí v registru záznam více než 10 bodů a nemá zaznamenán přestupek ohodnocený 6 a více body
 • doloží při podání žádosti o přijetí výše uvedenou skutečnost výpisem z evidence bodového hodnocení

Nárok na odpočet 3 bodů v registru má řidič, který:

 • absolvuje školení v plném rozsahu a splnil ostatní zákonné podmínky z hlediska účasti na školení
 • nemá k datu školení v registru záznam více než 10 bodů a nemá zaznamenán přestupek ohodnocený 6 a více body
 • požádá o odpočet bodů příslušný úřad s rozšířenou působností do 30-ti dnů po ukončení školení
 • toto školení za účelem odpočtu bodů je možné absolvovat pouze 1x v kalendářním roce

 

KURZ DEFENZIVNÍ JÍZDY

Účelem školení je naučit řidiče přemýšlet o problémech se kterými se v silničním provozu pravidelně setkává, o tom jaké nebezpečí hrozí ostatním účastníkům silničního provozu a jak přizpůsobit své chování vůči ostatním s maximální bezpečností. Hlavním úkolem je naučit řidiče, aby se do krizové situace vůbec nedostal a nemusel jí řešit.

Školení se stává ze dvou částí. Z teoretické části, která probíhá na učebně pro všechny účastníky společně a z praktické části, kde je již věnována indivuální péče každému účastníkovi. Praktická část je rozdělena do dvou fází, kdy v první fázi probíhá praktická jízda ještě před teoretickou výukou bez zásahu instruktora a druhá jízda probíhá po absolvování teoretické čísti již se zásahem instruktora do průběhu jízdy.
 

 

KURZ HOSPODÁRNÉ JÍZDY

Snížení nákladů na pohonné hmoty až o 15%

Provozní náklady vozidla jsou v dnešní době dosti vysoké a každý se neustále snaží o jejich snížení. Jena z významných položek provozních nákladů vozidla představuje spotřeba pohonných hmot. Tato položka je jedna z mála, kterou může řidič svou jízdou ovlivnit.

Školení je rozděleno do dvou částí. První část školení je zaměřena na teorii ekonomické jízdy a probíhá pro všechny účastníky školení společně. Druhá část školení se zabývá praktickým výcvikem ekonomické jízdy a je rozdělena do dvou fází. První fáze praktické jízdy je prováděna bez zásahu instruktora a druhá fáze již se zásahem instruktora do způsobu jízdy. Během praktického výcviku je věnována každému řidiči individuální péče. K vyhodnocení školení slouží protokol zapsaný instruktorem a naměřené hodnoty o průběhu obou jízd a spotřebě vozidla.