Kurz s odpočtem bodů

Školení slouží ke zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kteří mají zaznamenány v registru řidičů body za jednání zařazené do bodového hodnocení dle zákona č.361/2000 Sb.

Žádat o účast na školení za účelem odpočtu bodů v registru řidiče může pouze řidič, který:

» je držitelem příslušného řidičského oprávnění (platný ŘP)
» nemá k datu podání písemné žádosti o přijetí v registru záznam více než 10 bodů a nemá zaznamenán přestupek ohodnocený 6 a více body
» doloží při podání žádosti o přijetí výše uvedenou skutečnost výpisem z evidence bodového hodnocení

Nárok na odpočet 3 bodů v registru má řidič, který:

» absolvuje školení v plném rozsahu a splnil ostatní zákonné podmínky z hlediska účasti na školení
» nemá k datu školení v registru záznam více než 10 bodů a nemá zaznamenán přestupek ohodnocený 6 a více body
» požádá o odpočet bodů příslušný úřad s rozšířenou působností do 30-ti dnů po ukončení školení
» toto školení za účelem odpočtu bodů je možné absolvovat pouze 1x v kalendářním roce

Kurz s odpočtem bodů rezervujte zde.