Slavnostní otevření dopravního hřiště

Dne 7.9.2017 se za přítomnosti paní starostky města Věry Palkovské, městské policie, kabelové televize a redaktorů místních novin slavnostně otevřelo dopravní hřiště. Atraktivní dopravní hřiště s veškerým potřebným zázemím si žáci základní škly v Oldřichovicích vyzkoušeli jako první. Žáci měli možnost vyzkoušet si praktickou jízdu na kolech, jízdu na motokárách a se žabákem Pepou absolvovali „crash test“. Děti odcházely s nadšením a spoustou nových poznatků a dojmů.