ROTAX LIFE - EVOLUTION DOUBLE TROPHY 2023

DVA závody na DVOU variantách dráhy aneb setkání milovníků motokárového sportu se závodními jízdami.

Časový harmonogram volných tréninků STŘEDA - ČTVRTEK.

Časový harmonogram PÁTEK.

Časový harmonogram SOBOTA.

Zvláštní ustanovení závodu ZDE.

LIVE TIMING ZDE :)

Výsledky PÁTEK:

MICRO OPEN - FP1, FP2, Q1, Q2, SUPERFINAL

MINI OPEN - FP1, FP2, Q1, Q2SUPERFINAL

ŠKOLNÍ OPEN - FP1, FP2, Q1, Q2SUPERFINAL

JUNIOR OPEN - FP1, FP2, Q1, Q2SUPERFINAL

SENIOR OPEN - FP1, FP2, Q1, Q2SUPERFINAL

SHIFTER OPEN - FP1, FP2, Q1, Q2SUPERFINAL

Výsledky SOBOTA:

MICRO OPEN - FP1, FP2, Q1, Q2SUPERFINAL

MINI OPEN - FP1, FP2, Q1, Q2, SUPERFINAL

RENTAL HONDA - FP1, FP2, Q1, Q2SUPERFINAL

JUNIOR OPEN - FP1, FP2, Q1, Q2SUPERFINAL

SENIOR OPEN - FP1, FP2, Q1, Q2SUPERFINAL

SHIFTER OPEN - FP1, FP2, Q1, Q2SUPERFINAL

KONEČNÉ VÝSLEDKY ROTAX LIFE - EVOLUTION DOUBLE TROPHY KE STAŽENÍ ZDE :)

MICRO OPEN - MINI OPEN - JUNIOR OPEN - SENIOR OPEN - SHIFTER OPEN

**Odkazy ke stažení výsledků se budou průběžně doplňovat na základě potvrzení komisařů. Neoficiální průběžné výsledky naleznete na LIVE TIMINGU :)

 

 

Vypsané kategorie:

Micro Open (7 – 11 let) – motokáry specifikace Rotax Micro Max, Baby 60, Min. váha 105 Kg.

Mini Open (9 - 13 let) – motokáry specifikace Rotax Mini Max, Easy 60, Mini 60, Vortex Mini Rok. Min. váha 110 Kg.

Junior Open (12 – 15 let) – motokáry specifikace Rotax Junior Max, Rok Junior. Min. váha 145 Kg.

Senior Open (od 14 / 11 let) – motokáry specifikace Rotax Senior Max, Vortex Rok / OK, OK Junior. Min. váha 160 / 140 Kg.

Shifter Open (od 15 let) – motokáry specifikace Rotax DD2, KZ. Min. váha 165 Kg.

Školní Open (5 - 8 let) - motokáry specifikace Školní 50, Baby 60 – začátečníci. Startuje pouze v pátek.

Rental Honda (od 14 let) – motokáry zapůjčené od Steel Ringu (max. počet startujících je 14). Startuje pouze v sobotu.

 

Pro oba dva dny pro Bodované jízdy a Super Finále je povoleno použití pouze jedné a půl sady  pneumatik (3 přední a 3 zadní pneu). U mokrých pneumatik počet není omezen.

Pozn. – vítány jsou všechny současné motokáry i motokáry a motory dle starších specifikací (zapalování, pneumatická přívěra atd.).

 

Systém závodu:

STŘEDA - ČTVRTEK - volné tréninky

V PÁTEK i v SOBOTU 27.10. - 28.10.2023:

 • 2 volné tréninky
 • První bodovaná jízda – startovní pozice dle losu.
 • Druhá bodovaná jízda – startovní pozice opačně než v první bodované jízdě.
 • Super Finále – startovní pozice dle součtu bodů z první a druhé bodované jízdy (v případě rovnosti bodů rozhoduje lepší dosažený čas na jedno kolo v bodovaných jízdách).

Vítězem je každý, kdo se pobaví 😊

Celkové výsledky závodu Rotax Life - Evolution Double Trophy 2023 určí součet bodů z pátečních a sobotních superfinálových jízd 😊. V kategoriích Rental a Školní Open určí výsledky superfinálová jízda.

Oceněni budou nejen ti, kteří projeli cílovou čárou v super finále na prvních pozicích, ale také ti, kterým se dařilo zajet stabilní časy na jedno kolo a další… (jistě budou závodit i dámy, šikovné děti, pánové z řad Gentleman Drivers atd. 😊).

 

Přihlášky:

Pro přihlášení klikněte ZDE .

Z mobilního zařízení se přihlaste pomocí aplikace Rotax Global (ENTRY FORM): Google PlayApp Store.

(pokud se Vám nedaří přihlásit se pomocí aplikace, využijte počítač a odkaz výše)

Uzávěrka přihlášek je ve středu 25.10.2023 ve 12:00.

Seznam přihlášených jezdců naleznete ZDE.

 

Vybavení jezdce:

Kombinéza i s prošlou homologací, kotníková obuv, rukavice a motokárová helma (vč. prošlých homologací). Doporučujeme použití žeberníku.

Pro kategorii Půjčovna Honda sportovní oblečení s dlouhým rukávem a dlouhými nohavicemi. Helma bude k zapůjčení. Uzavřená obuv (doporučujeme kotníkové boty a rukavice).

 

Startovné: 

Platba na místě od středy 25.10. 2023.

Startovné zahrnuje: sanitku s lékařem, traťové komisaře, sportovní a technické komisaře, časomíru, odměny pro účastníky, atd. 

Volné tréninky (24.-26.10.2023) 1 500 Kč / den cca 64 EUR / 300 ZL
Startovné ROTAX LIFE - EVOLUTION DOUBLE TROPHY
4 850 Kč  cca 206 EUR / 970 ZL
Startovné ROTAX LIFE - EVOLUTION DOUBLE TROPHY
2 850 Kč / den cca 121 EUR / 570 ZL
Startovné kategorie Školní Open (startuje pouze v pátek) 1 400 Kč cca 60 EUR / 280 ZL
Startovné kategorie RENTAL (startuje pouze v sobotu) 4 850 Kč cca 206 EUR / 970 ZL

*částky v cizí měně jsou POUZE ORIENTAČNÍ.

 

Pneu do závodu: 

Do závodu smí být užity i použité pneumatiky, v případě užití nových pneu musí být zakoupeny v Kart Shop Steel Ring

Nové pneu pro závod je nutné předem zarezervovat na emailu shop@steelring.cz.

Do emailu uveďte:

 • jméno jezdce
 • katgorii
 • typ a počet pneu 

OBJEDNÁVKA PNEU JE ZÁVAZNÁ.

EN: ROTAX LIFE - EVOLUTION DOUBLE TROPHY 2023

TWO races on TWO layouts - a meeting of karting enthusiasts with racing rides.

Time table - free practices WEDNESDAY- THURSDAY.

Time table FRIDAY.

Time table SATURDAY.

Supplementary regulations - HERE.

 

Categories:

Micro Open (7 – 11 years) – go-kart specifications Rotax Micro Max, Baby 60. Minimum weight 105 Kg.

Mini Open (9 - 13 years) – go-kart specifications Rotax Mini Max, Easy 60, Mini 60, Vortex Mini Rok. Minimum weight 110 Kg.

Junior Open (12 – 15 years) – go-kart specifications Rotax Junior Max, Rok Junior. Minimum weight 145 Kg.

Senior Open (od 14 / 11 years) – go-kart specifications Rotax Senior Max, Vortex Rok / OK, OK Junior. Minimum weight 160 / 140 Kg.

Shifter Open (od 15 years) – go-kart specifications Rotax DD2, KZ. Minimum weight 165 Kg.

Školní Open (5 - 8 years) - go-kart specifications Školní 50, Baby 60 – začátečníci. Starts only on Friday.

Rental Honda (od 14 years) – motokáry zapůjčené od Steel Ringu (max. počet startujících je 14). Starts only on Saturday.

 

 

Only one and half set of tires (3 front and 3 rear) is allowed for whole weekend heats and superfinals. There is no limit to wet tires.

 

Racing scheme:

Wednesday and Thursday - free practices.

Friday and Saturday:

 • 2 free practices 
 • The first heat - starting position according to the draw.
 • Second heat - starting position opposite to the draw.
 • Super Final - starting position according to the sum of points from the first and second points heats (in case of equality of points, the better time achieved per lap in heats decides).

 

The winner is everyone who enjoys fun 😊

Results of the ROTAX LIFE - EVOLUTION DOUBLE TROPHY 2023 will be calculated according of the sum of Friday and Saturday Superfinals points.

Not only those who crossed the finish line in the super finals in the first positions will be awarded, but also those who managed to set stable times for one lap and another… (certainly will be racing girls, children, gentlemen from Gentleman Drivers, etc.).

 

Applications:

For sing in race click HERE .

Sign in race with Rotax Global app (ENTRY FORM):Google PlayApp Store

The deadline for applications is Wednesday 25.10.2023 at 12:00.


Racing equipment
:

Overalls also with passed homologation, ankle boots, gloves and kart helmet (incl. passed homologations). We recommend the use of rib protector.

For the category RENTAL we recommend sportswear with long sleeves, long pants and closed shoes (also recommend ankle boots and gloves) A helmet will be available for rent.

 

Entry fee:

For whole weekend (2 races): 4 850 CZK/ cca 206 EUR.

Školní Open (Friday): 1 400 Kč / cca 60 EUR

Rental Honda (Saturday): 4 850 Kč / cca 206 EUR 

 

Pneu:

Only tires from Kart Shop Steel Ring could be used for the race. For order tires write an email to shop@steelring.cz

In email you have to write:

 • name of the driver
 • type and number of tires

TIRE ORDER IS BINDING.