Kurz hospodárné jízdy

Snížení nákladů na pohonné hmoty až o 15%

Provozní náklady vozidla jsou v dnešní době dosti vysoké a každý se neustále snaží o jejich snížení. Jena z významných položek provozních nákladů vozidla představuje spotřeba pohonných hmot. Tato položka je jedna z mála, kterou může řidič svou jízdou ovlivnit.

Školení je rozděleno do dvou částí. První část školení je zaměřena na teorii ekonomické jízdy a probíhá pro všechny účastníky školení společně. Druhá část školení se zabývá praktickým výcvikem ekonomické jízdy a je rozdělena do dvou fází. První fáze praktické jízdy je prováděna bez zásahu instruktora a druhá fáze již se zásahem instruktora do způsobu jízdy. Během praktického výcviku je věnována každému řidiči individuální péče. K vyhodnocení školení slouží protokol zapsaný instruktorem a naměřené hodnoty o průběhu obou jízd a spotřebě vozidla.

Kurz hospodárné jízdy rezervujte zde.