JEDU S DOBOU

Bezplatný vzdělávací program je určen široké aktivní motoristické veřejnosti seniorského věku – přesněji 65+. Jeho hlavním cílem je navázat na celoživotní zkušenosti řidičů seniorů. Rozšíření jejich informovanosti z oblasti legislativy, bezpečnosti silničního provozu a zdravovědy s praktickým ověřením dalších řidičských návyků s vlastním vozidlem. Řidiči poznají svůj vůz s novými technologiemi, které pomáhají řidiči v oblasti prevence vzniku dopravní nehody.

Praktická část vzdělávání je zaměřena na správné zásady krizového brzdění na různém povrchu vozovky, řešení smyku, manévrování s vozidlem za různých okolností, vnímání rizika mrtvých úhlů z vozidla, rozpoznávání bezpečné vzdálenost při souběžné jízdě a poskytování první pomoci.

Tento první ročník realizuje Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR. Projekt je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Vzdělávací program je celkem 6 hodinový včetně přestávek a účastník si může vybrat, zda ho začne absolvovat v dopoledních nebo odpoledních hodinách.

Výše uvedený program, lze absolvovat na STEEL RINGU.

Pro více informací a registraci navštivte stránky programu www.jedusdobou.cz.