EVOLUTION DOUBLE TROPHY 28.-29.10.2022

Během jednoho víkendu DVA  závody na DVOU variantách dráhy aneb setkání milovníků motokárového sportu se závodními jízdami.

Časový harmonogram volných tréninků ČTVRTEK .

Časový harmonogram závodních jízd PÁTEK a SOBOTA.

Zvláštní ustanovení závodu ZDE.

 

VÝSLEDKY:

Pátek:

MICRO OPEN: FP1, FP2, Q1, Q2, SUPERFINAL

MINI OPEN: FP1, FP2, Q1, Q2, SUPERFINAL

HISTORIC: FP1, FP2, Q1, Q2, SUPERFINAL

JUNIOR OPEN: FP1, FP2, Q1, Q2, SUPERFINAL

SENIOR OPEN: FP1, FP2, Q1, Q2, SUPERFINAL

SHIFTER OPEN: FP1, FP2, Q1, Q2, SUPERFINAL

Sobota:

MICRO OPEN: FP1, FP2, Q1, Q2, SUPERFINAL

MINI OPEN: FP1, FP2, Q1, Q2, SUPERFINAL

RENTAL: FP1, FP2, Q1, Q2, SUPERFINAL

JUNIOR OPEN: FP1, FP2, Q1, Q2, SUPERFINAL

SENIOR OPEN: FP1, FP2, Q1, Q2, SUPERFINAL

SHIFTER OPEN: FP1, FP2, Q1, Q2, SUPERFINAL

 

CELKOVÉ VÝSLEDKY EVOLUTION DOUBLE TROPHY:

MICRO OPEN, MINI OPEN, JUNIOR OPEN, SENIOR OPEN, SHIFTER OPEN

 

Vypsané kategorie:

Micro Open (7 – 11 let) – motokáry specifikace Rotax Micro Max, Baby 60, Easy 60, Min. váha 105 Kg. Pneu Mojo C2 / CW.

Mini Open (9 - 13 let) – motokáry specifikace Rotax Mini Max, Mini 60, Vortex Mini Rok. Min. váha 110 Kg. Pneu VEGA M1/WM1.

Junior Open (12 – 15 let) – motokáry specifikace Rotax Junior Max, Vortex Rok Junior, Iame X30 Junior. Min. váha 145 Kg. Pneu Mojo D2/ W5.

Senior Open (od 14 let) – motokáry specifikace Rotax Senior Max, Vortex Rok, OK, OK Junior. Min. váha 160/145 Kg. Pneu - Mojo D5 / W5, Vega XM3 / Vega W6.

Shifter Open (od 15 let) – motokáry specifikace Rotax DD2, KZ. Min. váha 165 Kg. Pneu Mojo D5 / W5, Vega.

Rental Honda (od 14 let) – motokáry zapůjčené od Steel Ringu (max. počet startujících je 14). Startují pouze v sobotu.

Historic ( od 14 let ) - JÍZDA PRAVIDELNOSTI - jakékoli motokáry vyrobené do roku 2006, (pneu, váha atd. bez omezení). Startují pouze v pátek.

Pro oba dva dny pro Bodované jízdy a Super Finále je povoleno použití pouze jedné a půl sady  pneumatik (3 přední a tři zadní pneu). U mokrých pneumatik počet není omezen.

Pozn. – vítány jsou všechny současné motokáry i motokáry a motory dle starších specifikací (zapalování, pneumatická přívěra atd.).

 

Systém závodu:

STŘEDA a ČTVRTEK 26. - 27.10. – tréninkové dny

V PÁTEK a v SOBOTU 28. - 29.10.2022:

 • 2 volné tréninky
 • První bodovaná jízda – startovní pozice dle losu
 • Druhá bodovaná jízda – startovní pozice opačně než v první bodované jízdě
 • Super Finále – startovní pozice dle součtu bodů z první a druhé bodované jízdy (v případě rovnosti bodů rozhoduje lepší dosažený čas na jedno kolo v bodovaných jízdách)

Vítězem je každý, kdo se pobaví 😊

Celkové výsledky Evolution Double Throphy 2022 určí součet bodů z pátečních a sobotních superfinálových jízd 😊. V kategoriích Rental a Historic určí výsledky superfinálová jízda.

Oceněni budou nejen ti, kteří projeli cílovou čárou v super finále na prvních pozicích, ale také ti, kterým se dařilo zajet stabilní časy na jedno kolo a další… (jistě budou závodit i dámy, šikovné děti, pánové z řad Gentleman Drivers atd. 😊).

 

Přihlášky:

Pro přihlášení klikněte ZDE .

Z mobilního zařízení se přihlašte pomocí aplikace Rotax Global (ENTRY FORM): Google PlayApp Store .

(pokud se Vám nedaří přihlásit se pomocí aplikace, využijte počítač a odkaz výše) 

Uzávěrka přihlášek je ve středu 26.10.2022 ve 12:00.

 

Seznam přihlášených jezdců nalezeznete ZDE.

 

Startovní čísla:

Při přihlášce prosím uveďte startovní číslo. Startovní číslo vybírejte z následujícího výběru:

 • MICRO OPEN: startovní čísla 1 - 99
 • MINI OPEN: startovní čísla 101 - 199
 • JUNIOR OPEN: startovní čísla 201 - 299
 • SENIOR OPEN: startovní čísla 301 - 399
 • SHIFTER OPEN: startovní čísla 401 - 499
 • HISTORIC OPEN: startovní čísla 801 - 899
 • RENTAL HONDA: startovní čísla 901 - 999

Pokud startovní číslo nebude odpovídat výše uvedenému rozsahu výběru a nebo se budou opakovat 2 stejná startovní čísla, bude jezdci startovní číslo přiřazeno jiné.

Seznam již obsazených startovních čísel nalezeznete ZDE.

 

Vybavení jezdce:

Kombinéza i s prošlou homologací, kotníková obuv, rukavice a motokárová helma (vč. prošlých homologací). Doporučujeme použití žeberníku.

Pro kategorii Půjčovna Honda sportovní oblečení s dlouhým rukávem a dlouhými nohavicemi. Helma bude k zapůjčení. Uzavřená obuv (doporučujeme kotníkové boty a rukavice).

 

Startovné: 

Platba na místě od čtvrtku 27.10. 2022

Startovné zahrnuje: sanitku s lékařem, traťové komisaře, sportovní a technické komisaře, časomíru, odměny pro účastníky, atd. 

Startovné pro oba dva dny: 4300 Kč / cca 170 EUR.

V případě startu pouze v pátek a nebo pouze v sobotu je startovné 2500 Kč / cca 100 EUR.

Startovné kategorie Historic (PÁTEK): 1250 Kč / cca 50 EUR

Startovné kategorie Rental Honda (SOBOTA): 4200 Kč / cca 170 EUR (v ceně je zapůjčení motokáry a helmy, kukla, organizace závodu, atd.)

 

Do závodu smí být užity již použité pneumatiky, v případě užití nových pneu, musí být zakoupeny v Kart Shop Steel Ring! 

Nové pneu pro závod je nutné předem zarezervovat na emailu shop@steelring.cz

Do emailu uveďte:

 • Jméno jezdce
 • Typ a počet pneu 
 • Objednávka je závazná

____________________________________________________________________________________________________________________ 

ENGLISH:

Double race on two layouts of the track in one weekend 28th and 29th of October! 

Time table of free trainings THRUSDAY 27th.

Time table FRIDAY 28th and SATURDAY 29th.

Categories:

Micro Open (7 - 11 years) - kart specifications Rotax Micro Max, Baby 60, Easy 60. Min. weight 105 Kg. Tires Mojo C2 / CW.

Mini Open (9 - 13 years) - kart specifications Rotax Mini Max, Mini 60, Vortex Mini Rok. Min. weight 110 Kg. Tires - would be updated.

Junior Open (12 - 15 years) - kart specifications Rotax Junior Max, Vortex Rok Junior, Iame X30 Junior. Min. weight 145 Kg. Tires Mojo D2 / W5.

Senior Open (from 14 years) - kart specifications  Rotax Senior Max, Vortex Rok, OK, OK Junior. Min. váha 160/145 Kg. Tires - would be updated.

Shiffter Open (from 15 years) - kart specifications Rotax DD2, KZ. Min. weight 165 Kg. Tires Mojo D5 / W5, Vega.

Honda rental (from 14 years) - go-karts borrowed from the Steel Ring (max. number of participants is 14). This category would start only on Saturday.

Historic Open (from 14 years) - REGULARITY RACE - go-karts made till 2006. Tires and weight free.This category would start only on Friday.

 

Only one and half set of tires (3 front and 3 rear) is allowed for whole weekend heats and superfinals. There is no limit to wet tires.

 

Racing scheme:

Wednesday and Thrusday - free practices.

Friday and Saturday:

 • 2 free practices 
 • The first heat - starting position according to the draw
 • Second heat - starting position opposite to the draw
 • Super Final - starting position according to the sum of points from the first and second points heats (in case of equality of points, the better time achieved per lap in heats decides)

The winner is everyone who enjoy the fun 😊

Results of the EVOLUTION DOUBLE TROPHY 2022 will be calculated from Friday´s and Saturday´s Superfinals points.

Not only those who crossed the finish line in the super finals in the first positions will be awarded, but also those who managed to set stable times for one lap and another… (certainly will be racing girls, children, gentlemen from Gentleman Drivers, etc.).

 

Applications:

For sing in race click HERE .

Sign in race with Rotax Global app (ENTRY FORM):Google PlayApp Store

The application deadline is on 26th of Octomber at 12:00.

 

Starting numbers:

Please state your starting number when registering. Choose your starting number from the following selection:

 • MICRO OPEN: starting numbers 1 - 99
 • MINI OPEN: starting numbers 101 - 199
 • JUNIOR OPEN: starting numbers 201 - 299
 • SENIOR OPEN: starting numbers 301 - 399
 • SHIFTER OPEN: starting numbers 401 - 499
 • HISTORIC OPEN: starting numbers 801 - 899
 • RENTAL HONDA: start numbers 901 - 999

If the starting number does not correspond to the above selection range or if 2 identical starting numbers are repeated, the rider will be assigned a different starting number.

You can find the list of already occupied starting numbers HERE.


Racing equipment
:

Overalls also with passed homologation, ankle boots, gloves and kart helmet (incl. passed homologations). We recommend the use of rib protector.

For the category Honda rental we recommend sportswear with long sleeves, long pants and closed shoes (also recommend ankle boots and gloves) A helmet will be available for rent.

 

Entry fee:

For whole weekend (2 races): 4300 Kč / cca 170 EUR.

Historic (friday): 1250 Kč / cca 50 EUR

Rental Honda (saturday): 4200 Kč / cca 170 EUR 

Only tires from Kart Shop Steel Ring could be used for the race. For order tires write email to shop@steelring.cz

In email you have to write:

 • Name of the driver
 • Type and number of tires
 • Order is required