Dopis občanům

Vážení občané,

velmi se Vám omlouváme za nepříjemnosti a prosíme Vás o shovívavost a trpělivost při akcích v areálu STEEL RING, které slouží ke zmapování situace při maximálním zatížení. Při tomto zkušebním provozu dochází k měření hluku v okolních oblastech, na jejichž základě budou zváženy stavebně technické změny (protihlukové stěny) a organizační opatření (omezení či rozptýlení hlučného provozu). Měření v problémových oblastech provádí po konzultacích s Krajskou hygienickou stanici Ostrava firma ENVIFORM. Tímto Vás žádáme, abyste v případě žádosti pracovníků firmy povolili přístup na pozemek a pomohli k důkladnému zmapováni vlivu hluku na okolí.

               Během příštích dvou víkendů jsou naplánovány ještě dva motokárové závody, během kterých bude prováděno měření tak, aby došlo k minimalizování vlivu povětrnostních podmínek.

Po 20. srpnu dojde k výraznému omezení hluku, protože program areálu je směřován k Centru bezpečné jízdy, jehož hlučnost je minimální. V měsíci září bude rovněž otevřeno dětské dopravní hřiště.

Další akce z kalendáře, jejichž hluk by měl být minimální, jsou tyto:

24. 8. 2017 - Kurz bezpečné jízdy

25. 8. 2017 - Den na RINGU - Dům Dětí a Mládeže Český Těšín

27. 8. 2017 - závody v půjčovně motokár - Kart Race

2. 9. 2017 - závody minibiků - MALMINIBIKE

26. 9. 2017 - Kurz bezpečné jízdy

Ještě jednou se Vám omlouváme za nepříjemnosti a děkujeme za Vaši shovívavost a pochopení.

Pozvánka

Dovolujeme si Vás zároveň pozvat k návštěvě areálu dne 28. 8. 2017 od 16h. k exkurzi a předvedení možností využití areálu i pro další aktivity (in-line brusle, biatlon, apod.) a konzultaci řešení problémů vzniklých provozem areálu STEEL RING.

S pozdravem za Steel Ring,

Jiří Mikula a Martin Gregor